small_c_popup

עד כמה אתם מתאימים ללימודים במרכז האקדמי שלם?

מתעניינים בתואר ראשון מרתק שייתן לכם גם השכלה רחבה וגם מקפצה לקריירה? יש מצב שתתאימו לתוכנית המצטיינים שלנו ללימודי תואר ראשון דו-חוגי בלימודים הומניסטיים.
רוצים לבדוק אם תוכלו להיות בין ה-50 שמתקבלים לתוכנית?
קדימה!